Home arrow เครื่องจับยุง arrow ตัวอย่างการวางแปลนเครื่องจับยุง
ตัวอย่างการวางแปลนเครื่องจับยุง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Jun 30, 2011 at 11:42 PM

ตัวอย่างการวางแปลนเครื่องจับยุง

กรณีตัวอย่าง กรงพักลิงป่วยในสวนสัตว์

1. ภาพสถานที่จริง กรงลิงป่วยในสวนสัตว์

Image

จากภาพที่เห็น ลักษณะของกรงลิงจะเรียงติดกันทั้งโรงเรือน มีประมาณ 50 ห้องพัก ตัวโรงเรือนเองเป็นโรงเรือนแบบเปิดด้านบนโดยรอบ ทำให้ยุงสามารถเข้ามาภายในโรงเรือนได้ทุกทิศทาง ดังนั้นลักษณะในการวางแผนกำจัดยุงสำหรับโรงเรือนนี้สามารถวางเป็นแผนลำดับได้ดังนี้

1. ป้องกันไม่ให้ยุงจากภายนอกเข้ามาในตัวโรงเรือน หรือ ให้เข้ามาน้อยที่สุด

2. กำจัดยุงที่เข้ามาภายในโรงเรือน


Image

จากภาพ เราจะทำการวางเครื่องจับยุง The Qiller รุ่น Farm Protector ไว้ป้องกันยุงจากภายนอกรอบๆ บริเวณโรงเรือน และทำการวางเครื่องจับยุง The Qiller รุ่น Home Guard ไว้บริเวณทางเดินภายในโรงเรือน การวางลักษณะนี้จะทำให้ลิงที่พักอยู่ในโรงเรือนโดนยุงกัดน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละงาน ดังเช่นในกรณีนี้เราสามารถวางแผนให้ได้โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

1. แบบประหยัดงบประมาณ

Image

2. แบบประสิทธิภาพ

Image

3. แบบประสิทธิภาพสูงสุด

Image

ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะออกแบบการวางผังเครื่องจับยุงให้กับทุกท่าน เีพียงท่านส่งแบบแปลนคร่าวๆ หรือ ภาพถ่ายสถานที่ที่ท่านต้องการจะปกป้อง และตำแหน่งเป้าหมายสำคัญ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะออกแบบและส่งผังให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพื่อให้การใช้งานเครื่องจับยุง The Qiller มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Last Updated ( Jul 01, 2011 at 12:10 AM )